STS-01 stanowisko testowe silników

   Stanowisko typu STS-01 służy do testowania jedno i trójfazowych silników elektrycznych.
Stanowisko jest wyposażone w oprzyrządowanie umożliwiające zamocowanie i podłączenie poprzez sondę pomiarową zacisków uzwojeń silnika.

   Stanowisko posiada automatyczną ochroną przed bezpośrednim dotykiem według zapisów normy PN-EN 50191-2002 “Instalacja i eksploatacja elektrycznych stanowisk badawczych”. Obudowa komory testowej wykona została w klasie IP3X. Do przeprowadzenia pomiarów parametrów elektrycznych badanego silnika przy biegu jałowym dokonywany jest rozruch poprzez podłączenie uzwojeń silnika bezpośrednio do sieci zasilającej.

Próby testowe wykonywane na stanowisku są przeprowadzone według następującej kolejności:

  1. próba wytrzymałości napięciowej – próba izolacji silników wykonana na podstawie próby wyrobu zapisanej w normie PN-EN 60034-1:2009 “Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry”. Napięcie probiercze określono w w/w normie na poziomie 1,5kV AC 50Hz dla silników asynchronicznych jednofazowych oraz 1,8kV AC 50Hz dla silników asynchronicznych trójfazowych. Skrócenie czasu próby z 1 min do 1 s zakłada podwyższenie napięcia próby do 1,2 napięcia probierczego (co odpowiednio daje napięcia próby na poziomie 1,8kV AC 50Hz oraz 2,16kV AC 50Hz). Próba wytrzymałości napięciowej realizowana jest pomiędzy zwartymi końcami uzwojeń silnika a jego obudową.
  2. próba biegu jałowego – zasilanie napięciem fazowym U=230V AC 50Hz dla silników asynchronicznych jednofazowych, zasilanie napięciem międzyfazowym U=400V AC 50Hz dla silników asynchronicznych trójfazowych. Źródłem energii jest sieć zasilająca trójfazowa do której przyłączono stanowisko badawcze.

   Przebiegiem testów steruje komputer zainstalowany w szafce sterowniczej łącznie z wyposażeniem elektrycznym. Komputer sterujący kontroluje i ustala parametry pracy przyrządów pomiarowych zainstalowanych na stanowisku testowym.

   Stanowisko STS-01 sterowane jest z komputera klasy PC zaopatrzonego w system operacyjny Windows XP Embedded oraz klawiaturę, myszkę i monitor.

   Oprogramowanie sterujące stanowiskiem pobiera dane silnika badanego z bazy danych silników wprowadzonych przez technologa. Wynik badania zapisywany jest do pliku typu *.csv. Stanowi podstawę do analizy wyników pomiaru.

Parametr
STS-01
Max. przewodowy prąd biegu jałowego
5 A
Napięcie zasilania silników jednofazowych przy próbie biegu jałowego
230 V 50 Hz bezpośrednio z sieci zasilającej
Napięcie zasilania silników trójfazowych przy próbie biegu jałowego
400 V 50 Hz bezpośrednio z sieci zasilającej
Max. mierzona prędkość obrotowa badanych silników
3000 obr/min
Wymiary (D × S × W [m])
1,54 × 0,75 × 1,4
Masa
150 kg
Zasilanie
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz
Moc pobierana
4,5 kVA
Emitowany hałas
<70 dB