NG-02 automat do nawijania cewek powietrznych

   Nawijarka NG-02 jest przeznaczona do produkcji cewek jednowarstwowych  i dwuwarstwowych z drutów nielutownych z ukształtowanymi i  zacynowanymi końcami.

    Wyprowadzenia końcówek cewki w zależności od wyposażenia mogą być wyprowadzone osiowo lub promieniowo. Jest urządzeniem pracującym w automatycznym cyklu nawijania na jednym wrzecionie. Przewód nawojowy przechodzi przez rolkę wstępną, rolki prostujące, napinacz, zaczyszczarkę, topnik, tygiel, podajnik do uchwytu nawijającego.  Zespół zaginania służy do zaginania wyprowadzeń cewki w kierunku jej osi. Po zakończeniu cyklu nawijania cewka jest automatycznie zrzucana z trzpienia nawijającego. Zespoły napinania, zaczyszczania, podawania i cięcia mają możliwość regulacji odległości od wrzeciona nawijającego.

Parametr
NG-02
Szerokość nawijania
50 mm
Max. średnica nawijania
10 mm
Zalecana średnica drutu
0,8 ÷ 2 mm
Max. prędkość nawijania
1500 obr/min
Wymiary (D × S × W [m])
2,34 × 1,02 × 1,48
Masa
300 kg
Zasilanie
230 V / 50 Hz
Moc pobierana
<1,7 kVA
Zasilanie pneumatyczne z sieci
0,6 MPa
Pobór powietrza
1 Nl/cykl
Wydajność
450 ÷ 500 szt/h