APG-05 automat pomiarowo-pakujący dławika typu Z4

   Automat pomiarowo – pakujący typu APG-05 został zaprojektowany do automatycznego sprawdzania i pakowania do taśmy dławików Z4. Dzięki zastosowaniu różnych gniazd, automat umożliwia sprawdzanie i pakowanie różnych typów dławików. W urządzeniu wykorzystano laserowy system pomiaru kąta wyprowadzeń.

   Automat dzięki swojej budowie jest w stanie wykonać wiele operacji polegających na dokonaniu wszechstronnej kontroli pakowanych dławików. Elementy indukcyjne przeznaczone do zapakowania podawane są do maszyny na paletach. Dławiki pobrane przez przyssawkę odkładane są do pierwszej stacji, gdzie odbywa się sprawdzenie poprawności sklejenia rdzenia z cewką. Wyroby zgodne zostają odbierane ze stacji kontroli i odłożone na pryzmę gdzie dokonany zostaje pomiar kąta pomiędzy wyprowadzeniami. Zmierzony dławik przekazywany jest następnie do stacji pomiaru elektrycznego. Układ pomiaru sprawdza indukcyjność i rezystancję dławika. Jeżeli parametry elektryczne zawierają się w zadanej tolerancji dławik wkładany jest do taśmy dolnej do której zostaje przyklejona taśma górna. Taśma z zapakowanymi dławikami nawijana jest na szpulę odbiorczą. Po każdej kontroli wyrób wykraczający poza zadaną tolerancję odrzucany jest do pojemnika wyrobów niezgodnych.

   Urządzenie pomiarowo – pakujące APG–05 działa w cyklu automatycznym.

Parametr
APG-05
Min. szerokość taśmy
8 mm
Max. szerokość taśmy
56 mm
Perforacja taśmy (raster)
4 mm
Perforacja taśmy (średnica otworu)
ø1,5 mm
Wymiary (D × S × W [m])
1,78 × 1,61 × 1,54
Masa
150 kg
Zasilanie
230 V / 50 Hz
Moc pobierana 
<0,4 kVA
Czas cyklu
~2,5 s
Zasilanie pneumatyczne z sieci
0,6 MPa
Pobór powietrza
max. 40 Nl/min
Emitowany hałas
71 dB