SOM – System Operacyjny Maszyn (WIN)

   System “SOM” jest systemem programowania maszyn i urządzeń zaopatrzonych w sterownik klasy PC i pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP lub Windows XP Embedded. Do każdej maszyny i urządzenia przygotowywana jest indywidualna wersja systemu „SOM” posiadająca specyficzne dla niej funkcje.

   System ten jest w stanie sterować prawie wszystkimi modułami typu Progen lub Karty I/O PC104. Może być elementem zrządzającym sterowanie w postaci rozproszonej np. RS485 lub USB.

   System zaprojektowany został tak, aby możliwe było jak najłatwiejsze programowanie w sytuacji, gdy nie ma do dyspozycji klawiatury a jedynie ekran dotykowy. Klawiatura również może być używana, ale nie stanowi elementu koniecznego.

Właściwości Systemu:

  • tworzenie programów w języku wysokiego poziomu;
  • możliwość tworzenia programów wielowątkowych;
  • śledzenie wykonywania programu;
  • wsparcie dla pracy krokowej (opcjonalnie);
  • dostępnych wiele wbudowanych funkcji oraz składnia posiadająca warunki, pętle, skoki, komentarze;
  • szybkie zapisywanie i wczytywanie programów;
  • zabezpieczenie hasłem edycji programu;
  • przejrzysta wizualizacja programu.

   Programowanie odbywa się w dedykowanym środowisku edycyjnym a wykonywanie nadzorowane jest przez System. Podczas działania programu pracują dwa główne podsystemy: system zarządzający oraz program użytkownika.

   System zarządzający pracuje cały czas i nadzoruje główne zdarzenia awaryjne, reaguje na zdarzenia od elementów interfejsu (przyciski, zadajniki, dżojstiki itp.), obsługuje wskaźniki, lampki, sygnały dźwiękowe i wizualne elementy interfejsu oraz uruchamia i kontroluje pracę programu użytkownika. Pomiędzy obydwoma systemami istnieje szereg interakcji, które można wykorzystywać pisząc program. System zaopatrzony jest także w narzędzia ułatwiające synchronizację pomiędzy wątkami programu użytkownika.

   Istnieje możliwość napisania i zapamiętana wielu programów, które będą szybko wybierane w zależności od potrzeb. Dlatego System ten kwalifikuje się jako dobre rozwiązanie w sytuacji gdy konieczna jest częsta zmiana sposobu działania.

   Każdy program składa się z wątków, które pracują niezależnie od siebie. Ich maksymalna liczba ograniczona jest tylko wydajnością komputera. Standardowo jednak środowisko programistyczne posiada wsparcie dla trzech wątków. Inna ich ilość określana jest przez producenta na etapie tworzenia dedykowanego dla danej maszyny systemu „SOM”.

   Edycja programu może być wykonywana tylko przez upoważnione osoby. Służy temu zabezpieczenie hasłem dostępu do funkcji edycyjnyc