FOK – Dekoder rozkazów do sterownika FATEK (FATEK,WIN)

   FATEK jest typowym sterownikiem PLC. Posiada wszystkie możliwości takiego sterowania. Niestety nie ma „fabrycznej” możliwości pracy w trybie interpretera rozkazów. Taki interpreter został oprogramowany i zaimplementowany.

   Możliwości dekodera rozkazów zaimplementowanego na dowolną maszynę ze sterownikiem firmy FATEK:

 • sekwencyjne przetwarzanie rozkazów;
 • możliwość jednoczesnego przetwarzania kilku niezależnych wątków oraz komunikacji między nimi w celu synchronizacji;
 • tworzenie programu na komputerze PC za pomocą stworzonej dla danej maszyny listy rozkazów;
 • możliwość ładowania programu przez port szeregowy, oraz przenośną pamięć Pendrive;
 • edycja załadowanego programu na maszynie;
 • podgląd wykonywanego programu;
 • możliwość wykonania złożonego ciągu operacji w jednym rozkazie;
 • możliwość pracy w trybie blokowym (rozkaz po rozkazie);
 • możliwość rozbudowy listy rozkazów;
 • pełna diagnostyka maszyny w trakcie wykonywania programu;
 • brak potrzeby znajomości działania sterowników PLC i sposobu ich programowania.

Zalety sterowania przez sterownik FATEK:

 • przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym;
 • płynne sterowanie napędem śledzącym (przydatne w przypadku sterowania napędem posuwu względem wrzeciona);
 • możliwość płynnego wykonywania ruchów interpolacyjnych przez napędy.

Przykład zalet sterowania opartego o sterownik FATEK i dekodera rozkazów zastosowanego na maszynie typu NCJ (nawijarka jednowrzecionowa):

 • możliwość zmiany parametrów wrzeciona w dowolnym momencie (prędkość, przyspieszenie), nawet gdy wrzeciono już zostało uruchomione i się obraca;
 • możliwość zmiany kierunku posuwu i jego wartości w dowolnym momencie, nawet podczas pracy wrzeciona;
 • sterowanie ręczne oraz możliwość odczytu aktualnej pozycji napędów;
 • duża dokładność napędu posuwu (do 0,005mm);
 • wartość pozycji wrzeciona odczytywana z dokładnością do 0,001 obrotu (0,36 stopnia);
 • duża precyzja napędu wrzeciona w przypadku zastosowania serwo-napędu (do 0,36 stopnia);
 • możliwość wykonywania złożonych ruchów manipulacyjnych.