UCD-01 urządzenie do prostowania, odmierzania i cięcia drutu

   Urządzenie do odmierzania i cięcia drutu stalowego lub miedzianego. Automat posiada podwójny układ odmierzająco-tnący w celu zwiększenia wydajności urządzenia.

   Wyposażony jest w dwupłaszczyznowy układ prostowania. Długość odmierzania ustawiana mechanicznie. Sterownik zlicza odcięte elementy oraz umożliwia zaprogramowanie ilości do wykonania. Urządzenie współpracuje z odwijakami np. ODD-01.

Parametr
UCD-01
Średnica drutu stalowego0,5 ÷ 2 mm
Średnica drutu miedzianego0,8 ÷ 4 mm
Max. długość ciętego drutu dla cięcia jednokrotnego
500 mm
Max. długość ciętego drutu dla cięcia wielokrotnegoograniczone długością stołu odbiorczego
Dokładność0,1 mm
Zasilanie230 V / 50 Hz