UCD urządzenie do prostowania, odmierzania i cięcia drutu

    Urządzenie do odmierzania i cięcia drutu stalowego lub miedzianego. Automat posiada podwójny układ odmierzająco-tnący w celu zwiększenia wydajności urządzenia.

 

    Wyposażony jest w dwupłaszczyznowy układ prostowania. Długość odmierzania ustawiana mechanicznie. Sterownik zlicza odcięte elementy oraz umożliwia zaprogramowanie ilości do wykonania. Urządzenie współpracuje z odwijakami np. ODD-01.

 

DANE TECHNICZNE UCD – 01

                                   Parametr
Jedn. miary
Wartość
Napięcie zasilania/częstotliwość prądu
V/Hz
230/50
Sterowanie
Sterownik mikroBIAT
Średnica drutu stalowego
mm
0,5÷2,0
Średnica drutu miedzianego
mm
0,8÷4,0
Maksymalna długość ciętego drutu
dla cięcia jednokrotnego
mm
500
Maksymalna długość ciętego drutu
dla cięcia wielokrotnego
mm
ograniczone długością stołu odbiorczego
Dokładność
mm
0,1

 

[print_gllr id=558]