USO-01 urządzenie do saterowania i obcinania nadlewki

   Urządzenie typu USO-01 służy do saterowania pinów oraz do obcinania wlewki (tworzywo sztuczne) z korpusu anteny klamkowej.

   Zmianę wyrobu prawy/lewy wykonuje się przez wymianę uchwytu i docisku na siłowniku saterującym (dociskającym).

Cykl pracy półautomatycznej obejmuje następujące czynności operatora:

  • włożyć piny w otwory w bazie,
  • położyć korpus w bazie,
  • uruchomić saterowanie i cięcie poprzez naciśnięcie łącznika nożnego,
  • po obcięciu wyjąć korpus.
Parametr
USO-01
Wymiary (D × S × W [m])
0,4 × 0,4 × 0,4
Masa
~33 kg
Zasilanie
230 V / 50 Hz
Moc pobierana 
0,046 kVA
Emitowany hałas<70 dB