NCT-03/TUT-03 nawijarka toroidalna z głowicą taśmującą

   Nawijarka dużych transformatorów toroidalnych. W nawijarce NCT-03 zastosowano rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie napięcia drutu o możliwie stałej wartości.

   Rozwiązanie to eliminuje szkodliwe zjawisko luzowania drutu w cyklu nawijania jednego zwoju. Polega ono na zastosowaniu odpowiedniego sterowania silnikiem nawijaka. Uzyskuje się dzięki temu stałą prędkość liniową drutu pobieranego z magazynu, a co za tym idzie, równomierne nawijanie rdzenia ze stałym napięciem drutu. Sterowanie nawijarki wyposażone w manipulator typu joystick ułatwiające obsługę nawijarki

   Głowica nawijająca wyposażona jest w nożyce do odcięcia drutu po nabraniu na magazyn.

   Do nawijarki oferujemy głowicę taśmującą umożliwiającą taśmowanie rdzeni i transformatorów. Głowica taśmująca wyposażona jest układ automatycznego odcinania taśmy.

Wyposażenie
Opis
NCT-03-PN
Podstawa nawijarki
TUT-03-PT
Podstawa taśmowarki
NCT-03-GN
Głowica nawijająca do NCT-03-PN
NCT-03-GT
Głowica taśmująca (pasuje do NCT-03-PN i TUT-03-PT)
DANE TECHNICZNE ZESTAWU: NCT-03-PN + NCT-03-GN + NCT-03-GT
Parametr
Wartość
Max. średnica zewnętrzna nawiniętego transformatora
560 mm
Min. średnica wewnętrzna transformatora po nawinięciu
90 mm
Max. wysokość nawijanego transformatora
130 mm
Szerokość taśmy ekstrofolowej
10 lub 20 mm
Prędkość nawijania
33 ÷ 160 obr/min
Zakres średnic drutu (nawijanie dwoma drutami)
0,5 ÷ 2,8 mm
Zakres średnic drutu (nawijanie jednym drutem)
0,5 ÷ 3,6 mm
Wymiary (D × S × W [m])
1,38 × 1,68 × 1,73
Masa
500 kg
Zasilanie
230 V / 50 Hz
Moc pobierana
<3,3 kVA