Zaznacz stronę

Maszyny i urządzenia

Elementy indukcyjne

Dystrybucja

NEOTECH Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.02.03.06-20-0017/22-00 realizuje projekt pn. „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa”

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa, tj. wynagrodzeń personelu zaangażowanego w prace projektowe.

Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NEOTECH Sp. z o.o.

English