APG-04 automat pomiarowo-pakujący z drukarką

   Urządzenie pomiarowo-pakujące typu APG-04 umożliwia automatyczne sprawdzanie i pakowanie dławików do taśmy blister.

   Opcjonalnie w maszynie można zastosować drukarkę wykonującą nadruki na dławikach w trakcie ich transportu do taśmy.

   Urządzenie pomiarowo – pakujące APG-04 działa w cyklu automatycznym.

   Proces obsługi automatu APG-04 w trakcie pracy sprowadza się do przygotowania i uruchomienia maszyny, podawania do automatu palet z dławikami, wymiany taśmy oraz kontroli poprawności pracy poszczególnych zespołów maszyny.

   Dławiki podawane są do urządzenia w szynach skąd dzięki podajnikowi wibracyjnemu są transportowane do miejsca odbioru przez łapki chwytaka. Pobrany dławik przenoszony jest do zespołu pomiaru elektrycznego (w opcji z drukarką w czasie transportu wykonywany jest nadruk na elemencie). W przypadku stwierdzenia przez układ pomiarowy niezgodności, cewka jest odrzucana do pojemnika na wyroby niezgodne. Wyrób zgodny zostaje przeniesiony nad taśmę dolną, gdzie zostaje włożony w jej wnękę. Po przejściu przez zespół rolek dławiki zostają zapakowane między sklejone ze sobą taśmy dolną i górną. Zapakowana taśma, dzięki zespołowi napędu taśmy, zostają nawinięte na szpulę odbiorczą.

Parametr
APG-04
Min. szerokość taśmy
8 mm
Max. szerokość taśmy
56 mm
Perforacja taśmy (raster)
4 mm
Perforacja taśmy (średnica otworu)
ø1,5 mm
Wymiary (D × S × W [m])
1,01 × 1,95 × 0,5
Masa
120 kg
Zasilanie
230 V / 50 Hz
Moc pobierana 
<0,8 kVA
Czas cyklu
~2,5 s
Zasilanie pneumatyczne z sieci
0,6 MPa
Pobór powietrza
max. 500 Nl/min
Emitowany hałas
<70 dB