UCP-01 urządzenie do zaczyszczania i cięcia przewodu w emalii

    Urządzenie do odmierzania cięcia i zaczyszczania drutu w emalii. Podstawowym elementem urządzenia jest zespół rolek transportujących przewód. Rolki te odwijają przewód ze szpuli. Odmierzanie zaprogramowanego odcinka przewodu odbywa się w trakcie odwijania przewodu.

    Po osiągnięciu zaprogramowanego stanu licznika, odpowiadającego wymaganej długości odcinka, następuje zatrzymanie rolek transportujących i uruchomienie siłownika zespołu tnącego.

  Działanie zespołu tnącego kontrolowane jest przez sterownik mikroprocesorowy za pośrednictwem dwóch czujników indukcyjnych. Warunkiem kontynuowania programu odmierzania jest odcięcie odmierzonego odcinka. Każdy odcięty odcinek jest zliczony przez sterownik mikroprocesorowy i po zliczeniu zaprogramowanej liczby odcinków następuje zatrzymanie pracy urządzenia.

 

DANE TECHNICZNE UCP – 01

Parametr
Jedn. miary
Wartość
Napięcie zasilania/częstotliwość prądu
V/Hz
230/50
Zasilanie pneumatyczne z sieci
MPa
0,6
Sterowanie
Sterownik BIAT
Maksymalna średnica drutu miedzianego
mm
3
Dokładność odmierzania
mm
0,2