AZB-01 urządzenie do zagniatania kołnierzy

   Automat do zamykania bezpieczników służy do zagniatania miedzianych okuć (wyposażonych również w styki kątowe) bezpiecznika na rowku porcelanowej rury. Urządzenie dokonuje także pomiaru rezystancji bezpiecznika oraz selekcji wyrobów zgodnych i niezgodnych, przy czym wyroby zgodne przenoszone są przez bufor taśmociągu, skąd odbierane są przez obsługę.

Parametr
AZB-01
Wymiary (D × S × W [m])
5,7 × 3,1 × 2
Masa
~700 kg
Zasilanie
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz
Moc pobierana 
3,8 kVA
Zasilanie pneumatyczne z sieci
0,6 MPa
Pobór powietrza
120 Nl/min