Światłowody

Światłowody

Pomyślnie zakończyły się prace nad nawijarką do światłowodów NDS-01 na potrzeby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.