Grudzień 2020

Grudzień 2020

Pomyślnie zakończyły się prace nad nawijarką do światłowodów NDS-01 na potrzeby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.