NEOTECH Sp. z o.o.

ul. Komunalna 5

15-197 Białystok

 
Sprzedaż i Marketing
 tel.: +48 85 675 56 32 w. 29
        +48 85 662 30 22 w. 52