ZTK-01 zgrzewarka termokompresyjna

   Urządzenie do wykonania mikro-połączeń elektrycznych metodą termokompresji. Termokompresja jest to łączenie niewielkich elementów metalowych metodą rozgrzewania i docisku.

   Zasada działania opiera się na rozgrzaniu elektrody wolframowej lub stalowej do wysokiej temperatury i dociśnięciu jej końcówki do łączonych elementów. Zgrzewanie takie nie wymaga przepływu prądu przez elementy łączone.
   Dodatkowo elektroda może być tak ukształtowana aby nacinać przewód w celu ułatwienia oderwania niepotrzebnej końcówki.
   Urządzenie sterowane jest przez sterownik który umożliwia zadawanie odpowiednich parametrów zgrzewania czasy rozgrzewania, czas nacisku, wielkość prądu rozgrzewającego elektrodę, siłę nacisku.

Parametr
ZTK-01
Siła nacisku elektrody
max. 12,72 N
Ciśnienie stopki elektrody
17 MPa
Energia wolnej elektrody
max. ~17 J
Temperatura pracy
15-30°C
Wymiary (D × S × W [m])
0,46 × 0,35 × 0,25
Masa
~16 kg
Zasilanie
230 V / 50 Hz
Moc pobierana 
1 kVA
Zasilanie pneumatyczne z sieci0,6 MPa