Poufność korespondencji

POUFNOŚĆ. Wiadomości mailowe wraz z załącznikami są przeznaczona jedynie dla osób lub podmiotów będących ich adresatem i mogą zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Chcemy podkreślić, że NEOTECH Sp. z o.o. co do zasady nie informuje o zmianach kont bankowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli otrzymasz taką wiadomość e-mail, zignoruj ją i poinformuj nas natychmiast.

Administratorem Twoich danych osobowych jest NEOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
przy ul. Komunalnej 5, NIP: 9661365074, REGON: 050811142,
kontakt: ofery@neotech.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji relacji biznesowych i/lub realizacji umowy/zapytania/oferty, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie wynikającym z otrzymanej wiadomości e-mail, nie dłużej jednak niż do realizacji umowy/zapytania/oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji umowy/zapytania/oferty.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

************************************************************************************

CONFIDENTIALITY. The information and the attachments transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.

We want to point out, that NEOTECH Sp. z o.o. in principle do not inform about changes of banking accounts by email. If you receive such an email, please ignore it and inform us immediately.