Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest NEOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 
przy ul. Komunalnej 5, NIP: 9661365074, REGON: 050811142,

kontakt: ofery@neotech.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji relacji biznesowych i/lub realizacji umowy/zapytania/oferty, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie wynikającym z otrzymanej wiadomości e-mail, nie dłużej jednak niż do realizacji umowy/zapytania/oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji umowy/zapytania/oferty.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.