Pozostałe certyfikaty

2021 r. 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2021 nadany przez BISNODE Polska, potwierdzający najwyższą ocenę stabilności firmy NEOTECH.

2020 r. 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2020 nadany przez BISNODE Polska, potwierdzający najwyższą ocenę stabilności firmy NEOTECH.

2019 r. 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2018 nadany przez BISNODE Polska, potwierdzający bardzo dobrą kondycję i płynność finansową NEOTECH.

2017 r. 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2016 nadany przez BISNODE Polska, potwierdzający bardzo dobrą kondycję i płynność finansową NEOTECH.

2016 r

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2015 nadany przez BISNODE Polska, potwierdzający bardzo dobrą kondycję i płynność finansową NEOTECH.

2015 r

NEOTECH Sp. z o.o. uzyskał Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy, aktywnie wspierającego działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.