Zamówienia przyjmowane są:

– faxem:  +48 85 6755632 w. 24

e-mail:  zamowienia@neotech.pl

– listownie

Forma płatności: przelew bankowy

Termin realizacji i sposób wysyłki: ustalany indywidualnie