Siedziba:

NEOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Komunalna 5
15-197 Białystok
POLSKA

     tel.: +48 (85) 675 56 32
       +48 (85) 662 30 22
 
Członek Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr Katarzyna Joanna Kasjaniuk

Prokurent Dyrektor ds. Konstrukcji i Budowy Maszyn  – mgr inż. Marek Karabowicz                                             Prokurent Kierownik Działu Technologii Cewek i Dławików – mgr inż. Jacek Mozyrski

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
KRS : 0000040911

Kapitał zakładowy: 2 000 804 PLN

NIP UE: PL9661365074

REGON: 050811142

Zastrzeżenia prawne:

Materiały zamieszczone na niniejszych stronach internetowych – www.neotech.pl stanowią własność spółki NEOTECH Sp. z o.o.

adres: ul. Komunalna 5, 15-197 Białystok, Polska.

Materiały prezentowane na stronie internetowej mają wyłącznie charakter promocyjny. Są one przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Jeżeli zostaną wydrukowane, skopiowane lub pobrane z Internetu, nie wolno ich przesyłać ani przekazywać osobom trzecim.

Wszelkie rozwiązania techniczne zawarte w prezentowanych materiałach są własnością NEOTECH Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 – tekst jednolity ze zm.). Wszelkie próby jakiegokolwiek wykorzystania rozwiązań technicznych będących własności NEOTECH Sp. z o.o. zostaną potraktowane jako naruszenie dóbr spółki.

NEOTECH Sp. z o.o. dąży do dostarczania właściwych danych i informacji o swoich stronach internetowych. Jednakże odpowiedzialność albo gwarancja za aktualność, dokładność i integralność danych została wyłączona. To samo tyczy się również wszystkich innych bezpośrednio albo pośrednio określonych stron internetowych, do których kierujemy poprzez hiperlinki. NEOTECH Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za zawartość stron internetowych, do których odchodzą połączenia.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielania rady ani rekomendacji, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. Wszystkie opinie, oceny i prognozy zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich sporządzenia, a przyszłe wyniki mogą, ale nie muszą być z nimi zgodne.

Ponadto NEOTECH Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za bezpośrednie albo pośrednie uszkodzenia, obejmujące utratę zysku, w wyniku wykorzystania informacji albo danych zawartych na stronie internetowej www.neotech.pl.

Proszę wypełnić i przesłać. Odpowiadamy na bieżąco.
Jeżeli potrzebujesz informacji od ręki - zadzwoń +48 85 675 56 32 w. 29
(Pracujemy w dni robocze w godzinach 8-15)