Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
header.jpg
O Firmie Poufność korespondencji

POUFNOŚĆ. Wiadomość ta wraz z załącznikami jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Chcemy podkreślić, że Neotech Sp. z o.o. co do zasady nie informuje o zmianach kont bankowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli otrzymasz taką wiadomość e-mail, zignoruj i poinformuj nas natychmiast.


*****************************************************************************************************************************************


CONFIDENTIALITY. The information and the attachments transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.

We want to point out, that NEOTECH Sp. z o.o. in principle do not inform about changes of banking accounts by email. If you receive such an email, please ignore it and inform us immediately.