PL EN DE
Maschinen und Geräte Induktive Bauelemente Handelsvertretung
 • Konstruktionen
 • Software
 • Automatisierung
 • Ausführung
 • Modernisierung
 • Einführungen
 • Produktion
 • Entwerfen
 • Einführung neuer Technologien
NEOSID
 • Induktive Bauelemente
 • Ferrite
 • Transformatoren

NEOTECH Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2540/20
pn. „Usługa wykonania dashboardu analitycznego dla wybranego aspektu w firmie NEOTECH Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa”
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).
Wartość projektu: 55 350,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 33 750,00 PLN.


NEOTECH Białystok Polska (C)2021